ნევროლოგიური დაავადებები

ბიოფაქტორები აუცილებელია არა მხოლოდ  ისეთი სასიცოცხლო სისტემების ფუნქციონირებისთვის, როგორიცაა გულ-სისხლძარღვთა, ენდოკრინული, იმუნური თუ სხვა, ასევე  ნერვული სისტემის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. ისინი ასევე შეიძლება იყვნენ თერაპიულად ეფექტურები.

woerwagpharma-relaxed-woman-squares

თუ ჩვენ ვმოძრაობთ, ვფიქრობთ, ვსაუბრობთ ან ვგრძნობთ - ყველა ეს პროცესი მხოლოდ კონტროლირებადი წესით ხორციელდება, მანამ, სანამ ინფორმაცია შეუფერხებლად გადაეცემა,სხვა სიტყვებით, როდესაც ნერვული სისტემა კარგად მუშაობს, ის ყველა პროცესს აკონტროლებს, განსაკუთრებით კი ორგანოებს. ბიოფაქტორებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ამ რთული სისტემის შეუფერხებელ და ეფექტურ ფუნქციონირებაში.

ჩვენი პროდუქტები