Նյարդաբանական հիվանդություններ

Բիո-գործոնները կարևոր են  ոչ միայն մեր կենսական համակարգի՝ սիրտի, գլխուղեղի կամ  ներքին օրգանների  գործունեության, այլև մեր նյարդային համակարգի նորմալ  աշխատանքի համար:  Նրանք  կարող են ունենալ նաև թերապևտիկ ազդեցություն:

[Translate to Armenian:] woerwagpharma-relaxed-woman-squares

Մենք  շարժվում ենք,  մտածում,  խոսում կամ զգում ՝ այս բոլոր պրոցեսները  տեղի են ունենում  միայն  հրահանգների համակարգման  միջոցով.   այլ կերպ ասած՝ երբ  մեր նյարդային համակարգը ծավալում  է անխափան աշխատանք:   Վերջինս  կառավարում  է  բոլոր պրոցեսները, ոչ պակաս, քան օրգանները:  Բիո-գործոնները կարևոր դեր են խաղում  նյարդային համակապրգի հարթ և էֆեկտիվ  աշխատանքի համար:

Մեր արտադրանքը