Նյարդաբանական հիվանդություններ

Մենք շարժվում, մտածում, խոսում և զգում ենք նյարդային համակարգի գործունեության շնորհիվ:  Նյարդային համակարգը վերահսկում է նաև ներքին օրգանների գործունեությունը:

[Translate to Armenian:] woerwagpharma-relaxed-woman-squares

Նյարդային համակարգը ցանցի նման պատելով ողջ օրգանիզմը ապահովում է ինֆորմացիայի հաղորդումը զանազան օրգաններին և հյուսվածքներին: Նյարդային համակարգից է կախված օրգան-համակարգերի, ինչպես նաև, մտավոր և ֆիզիկական գործունեության անխափան աշխատանքը:
Բիոֆակտորները հատուկ կարևորություն ունեն այս կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող համակարգի համար:

Մեր արտադրանքը