Կոմպլայենսը Վյորվագ Ֆարմայում

[Translate to Armenian:] Compliance

Կոմպլայենսը Վյորվագ Ֆարմայում նշանակում է հավատարմություն արտաքին և ներքին կանոններին։ Սույն կանոնները կարող են ներդրվել արտաքինից՝ օրենքների կամ կարգավորումների տեսքով, կամ կարող է սահմանվել ներքին պայմաններում՝ ծրագրերի, գործընթացների և վերահսկումների ձևով։ Պատասխանատու, էթիկապես ճշգրիտ և օրինական գործունեությունը Վյորվագ Ֆարմայի հաջողության կարևոր տարրերն են հաճախորդների ուղղորդման և մեր արտադրանքի որակի հարցերում։

«Վարքագծի կենսական ուղեցույցները» նկարագրված են գործելակարգում։ Սա համակագող մի փաստաթուղթ է Վյորվագ Ֆարմայի բոլոր աշխատակիցների համար՝ ռիսկերի ճանաչման և, հետևաբար, օրինական պատասխանատվությունից խուսափելու համար.

[Translate to Armenian:] Nicole Schmolke

Վյորվագ Ֆարման ստեղծել է «Խմբային կոմպլայենսի ղեկավար» պաշտոնը, որպեսզի կոմպլայենսի կանոնները ամուր հիմքեր ունենան աշխատանքային խմբի ներսում։ Սույն պատասխանատվությունն իր վրա է կրում Նիկոլ Շմոլկեն (Մարդկային ռեսուրսների գծով տնօրեն)։

Կոմպլայենսի ռիսկերը և պոտենցիալ անօրինական վարքագիծը հնարավորինս վաղ հայտնաբերելու նպատակով Վյորվագ Ֆարման խրախուսում է իր աշխատակիցների և բիզնես գործընկերների շրջանում հաղորդել կոմպլայենսի խախտումները՝ պահպանելով անանուն պայմանները հետևյալ էլեկտտրոնային հասցեով՝

compliance(at)woerwagpharma.com

ուղղակիորեն այն ուղղորդելով Խմբային Կոմպլայենսի Ղեկավարին։ Սույն գործընթացը կարող է իրականացվել ինչպես անձնապես, այնպես էլ անանուն եղանակով։