Դիաբետին ուղեկցող հիվանդություններ

Բիոֆակտորները կարող են զգալի դեր ունենալ դիաբետին ուղեկցող հիվանդությունների դեմ պայքարում:

[Translate to Armenian:] woerwagpharma-happy-couple-on-the-beach

Արյան մեջ գլյուկոզայի բարձր մակարդակը կարող է հանգեցնել նյարդային համակարգի և անոթների զգալի ախտահարման:  Այդ իսկ պատճառով շաքարային դիաբետը հաճախ ուղեկցվում է որոշակի կոմորբիդ հիվանդություններով: Ճիշտ մոտեցման պարագայում այս հետևանքները կարող են կանխարգելվել:  Վերոնշյալը ներառում է արյան մեջ գլյուկոզայի արդյունավետ հսկողություն և  առողջ ապրելակերպ վարելու անհատական սովորություն: Վերջինիս ապահովման հարցում դիաբետով հիվանդների համար հատուկ կարևոր են բիոֆակտորները, որոնք ապահովում են անհրաժեշտ սննդային օրակարգ:

Մեր արտադրանքը