დიაბეტის თანმხლები დაავადებები

ბიოფაქტორებმა შეიძლება ეფექტურად შეუწყოს ხელი, დიაბეტის თანმხლები დაავადებების სხვადასხვა თერაპიულ სტრატეგიას.

woerwagpharma-happy-couple-on-the-beach

შაქრიანმა დიაბეტმა ან მე-2 ტიპის დიაბეტმა, შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა თანმხლები და მეორადი დაავადებები. კარგი არის ის, რომ სწორი მიდგომით შეიძლება ამ შედეგებთან შეწინააღმდეგება. ერთი მხრივ, ეს ნიშნავს სისხლში შაქრის დონის ეფექტურ მართვას, მეორეს მხრივ, ცხოვრების ჯანსაღ წესთან დაკავშირებულ პირად დამოკიდებულებას. ბიოფაქტორებს ყოველივე ამაში შეუძლიათ მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა.

ჩვენი პროდუქტები