ჯანმრთელი იმუნური სისტემა

იმუნური სისტემა გვეხმარება მავნე გარე ფაქტორების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მისი სრულყოფილად ფუნქციონირების ერთ-ერთი საფუძველი კი, ორგანიზმისთვის ბიოფაქტორების საკმარისი რაოდენობით მიწოდებაა.

woerwagpharma-young-woman-with-smoothie-squares

იმუნური სისტემა იცავს ორგანიზმს გარეგანი პათოგენებისგან და ასევე ებრძვის ორგანიზმის საკუთარ დაზიანებულ უჯრედებს. ამის გასაკეთებლად, იმუნური სისტემა უნდა მუშაობდეს ეფექტურად, მაგრამ არა გადაჭარბებით. ამ რთული სისტემის გამართულად ფუნქციონირება, დამოკიდებულია ბიოფაქტორების საკმარის მიწოდებაზე, რადგან ისინი ასევე ჩართულნი არიან თავდაცვის მექანიზმებშიც. 

ჩვენი პროდუქტები