Առողջ իմունային համակարգ

Սռողջության կարևոր գրավական է հանդիսանում իմունային համակարգի բնականոն գործունեությունը:  Այն օգնում է պայքարել այնպիսի ախտածինների դեմ ինչպիսիք են՝ բակտերիանները, վիրուսները և սնկերը: Բիոֆակտորները անհրաժեշտ են նաև այս գործընթացները ապահովելու համար:

[Translate to Armenian:] woerwagpharma-young-woman-with-smoothie-squares

Իմունային համակարգը պաշտպանում է  մարդու օրգանիզմը արտաքին  ախտածին  երևույթներից, ինչպես նաև պայքարում է օրգանիզմում արտադրվող արատավոր բջիջների դեմ: Այս գործառույթները պատշաճ կատարելու համար այն պետք է  գործի անխափան: Նման բարդ համակարգի ճիշտ աշխատանքը  կախված է  նաև բիոֆակտորների  ապահովումից, քանի որ վերջիններս ևս ներառված են պաշտպանողական  գործընթացին:

Our products