მმართველობა

დრ. ლუჩია ჩინკი

მმართველი

ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხით ბიოსამედიცინო ინჟინერიაში, მას აქვს გამოცდილება მმართველი პოზიციებიდან კვლევის განვითარების და ინოვაციების მენეჯმენტში. სულ ახლახანს ის გახდა სტარტაფის თანადამაარსებელი გენური და უჯრედული მკურნალობის საკითხში.

როგორც დირექტორი ინოვაციების საკითხებში, ის ასევე პასუხისმგებელია გლობალურ სამედიცინო საკითხებზე, მათ შორის განვითარების განყოფილებაზე.

გერჰარდ მაიერი

მმართველი

დიპლომირებული ეკონომისტი მთავარ ფინანსურ დირექტორად 17 წელი მუშაობდა საერთაშორისო,სამედიცინო ტექნოლოგიების ჯგუფში. როგორც ფინანსური დირექტორი გერჰარდ მაიერი პასუხისმგებელია,ბიზნესის განვითარებაზე, კორპორაციულ კომუნიკაციებზე,ფინანსებზე, ადამიანურ რესურსებზე, საინფორმაციო ტექნოლოგების, მიწოდებზე. 

იოჰენ შლინდვაინი

მმართველი

ბიზნეს ინჟინერი MBA-ს ხარისხით საერთაშორისო ბიზნესის სფეროში. იოჰენ შლინდვაინმა  2012 წ  Merck Consumer Health-ში გადასვლამდე, 15 წელი იმუშავა Procter&Gamble-ში მმართველის პოზიციაზე.

როგორც მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი, ბატონი შლინდვაინი პასუხისმგებელია გლობალურ გაყიდვებზე, გლობალურ მარკეტინგზე და გლობალურ სამედიცინო საკითხებზე, მათ შორის  ფარმაკოზედამხედველობაზე.