ძვლის, კუნთის და სახსრის ჯანმრთელობა

კუნთების სწორი დატვირთვა დაა განვითარება, ჯანსაღი კვება და ბიოფაქტორების საკმარისი რაოდენობა, იძლევა საშუალებას გავიძლიეროთ ძვლები და დავიცვათ სახსრები, რათა მათ გაუძლონ ყოველდღიურ დატვირთვას.

woerwagpharma-family-flying-a-kite-squares

იმისათვის რომ იყო მოძრავი,შეინარჩუნო ძალა და აქტიურობა ხანდაზმული ასაკისთვის, კუნთებს და სახსრებს ესაჭიროებათ მუდმივი „ზრუნვა“ და გარდა რეგულარული ვარჯიშისა და ჯანმრთელი კვებისა, ამის მისაღწევად გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ბიოფაქტორების საჭირო რაოდენობით მიწოდებას ორგანიზმისთვის.

 

ჩვენი პროდუქტები