სამართლებრივი შეტყობინება

მანაცემები გერმანიის ტელემედიის შესახებ აქტის მე-5 პუნქტის მიხედვით


Wörwag Pharma GmbH & Co.KG
ფლუგფელდ-ალეე 24
71034 ბობლინგენი
გერმანია


ტელ.: +49 (0)7031 6204-0
ფაქსი: +49 (0)7031 6204-99
ელ-ფოსტა: info(at)woerwagpharma.de


სათავო ოფისი: ბობლინგენი
სავაჭრო რეესტრი: შტუტგარტის რაიონული სასამართლო, HRA 242191
დღგ ID No: DE187275003
მარეგულირებელი ორგანო: ტუბინგენის რეგიონალური საბჭო
მმართველი საბჭო: გერჰარდ მაიერი, იოხენ შლინდვეინი

გენერალური პარტნიორი

დოქტორი რიც ვორვაგ გმბჰ
კალვერ შტრ. 7
71034 ბობლინგენი
გერმანია


სათავო ოფისი: ბობლინგენი
სავაჭრო რეესტრი: შტუტგარტის რაიონული სასამართლო, HRA 17815
მენეჯმენტი: გერჰარდ მაიერი, იოხენ შლინდვეინი

ჟურნალისტურ- სარედაქციო შინაარსი

პასუხისმგებელი ჟურნალისტურ-სარედაქციო შინაარსზე § 55, 2 პუნქტი მაუწყებლობის შესახებ ხელშეკრულების მიხედვით: მონიკა ვიორვაგიю

საავტორო უფლებების შესახებ მითითებები და პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლების გამონაკლისები

ამ ინტერნეტ გვერდების შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით. გრაფიკული გამოსახულებების, ტექსტის, ლოგოების, სურათების და ა.შ., რეპროდუცირება, რედაქტირება, დამუშავება და ნებისმიერი სახის გამოყენება მოითხოვს Wörwag Pharma GmbH & Co. KG-ის წერილობით თანხმობას. Wörwag Pharma GmbH & Co. KG. არ იძლევა გარანტიას, რომ შინაარსი არის განახლებული, სწორი, სრული ან სასარგებლო. მხოლოდ დაკავშირებული გვერდების ოპერატორები არიან პასუხისმგებელი მის შინაარსზე. გამოყენებული პროდუქტის ან კომპანიის სახელები შეიძლება იყოს რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები ან ბრენდები.