სამართლებრივი შეტყობინება

მანაცემები გერმანიის ტელემედიის შესახებ აქტის მე-5 პუნქტის მიხედვით


Wörwag Pharma GmbH & Co.KG
ფლუგფელდ-ალეე 24
71034 ბობლინგენი
გერმანია


ტელ.: +49 (0)7031 6204-0
ფაქსი: +49 (0)7031 6204-99
ელ-ფოსტა: info(at)woerwagpharma.com


სათავო ოფისი: ბობლინგენი
სავაჭრო რეესტრი: შტუტგარტის რაიონული სასამართლო, HRA 242191
დღგ ID No: DE187275003
მარეგულირებელი ორგანო: ტუბინგენის რეგიონალური საბჭო
მმართველი საბჭო: დოქტორი ლუჩია ჩინქი,გერჰარდ მაიერი, იოჰენ შლინდვაინი

გენერალური პარტნიორი

დოქტორი ფრიც ვორვაგ გმბჰ
შტუტგარტი


სათავო ოფისი: შტუტგარტი
სავაჭრო რეესტრი: შტუტგარტის რაიონული სასამართლო, HRA 17815
მმართველი საბჭო:დოქტორი ლუჩია ჩინქი, გერჰარდ მაიერი, იოხენ შლინდვეინი

ჟურნალისტურ- სარედაქციო შინაარსი

პასუხისმგებელი ჟურნალისტურ-სარედაქციო შინაარსზე § 55, 2 პუნქტი მაუწყებლობის შესახებ ხელშეკრულების მიხედვით: მონიკა ვიორვაგი

საავტორო უფლებების შესახებ მითითებები და პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლების გამონაკლისები

ამ ინტერნეტ გვერდების შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით. გრაფიკული გამოსახულებების, ტექსტის, ლოგოების, სურათების და ა.შ., რეპროდუცირება, რედაქტირება, დამუშავება და ნებისმიერი სახის გამოყენება მოითხოვს ვიორვაგ ფარმა გმბჰ&კო.კგ-ის წერილობით თანხმობას. ვიორვაგ ფარმა გმბჰ&კო.კგ არ იძლევა გარანტიას, რომ შინაარსი არის განახლებული, სწორი, სრული ან სასარგებლო. მხოლოდ დაკავშირებული გვერდების ოპერატორები არიან პასუხისმგებელი მის შინაარსზე. გამოყენებული პროდუქტის ან კომპანიის სახელები შეიძლება იყოს რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები ან ბრენდები.