მენეჯმენტი

გერჰარდ მაიერი

დირექტორი

დიპლომირებული ეკონომისტი მთავარ ფინანსურ ოფიცრად 17 წელი მუშაობდა საერთაშორისო, ბირჟაზე ორიენტირებულ სამედიცინო კონცერნში. როგორც კომერციული დირექტორი გერჰარდ მაიერი ფინანსების გარდა პასუხისმგებელია ასევე პერსონალზე, საინფორმაციო ტექნოლოგების, მიწოდებისა და ბიზნეს დეველოპმენტის სფეროებზე. 

იოჰენ შლინდვაინი

მმართველი

ბიზნეს ინჟინერი MBA-ს ხარისხით საერთაშორისო ბიზნესის სფეროში. იოჰენ შლინდვაინმა  2012 წ  Merck Consumer Health-ში გადასვლამდე, 15 წელი იმუშავა Procter&Gamble-ში მმართველის პოზიციაზე. ბატონი შლინდვაინი პასუხისმგებელია გლობალურ გაყიდვებზე, გლობალურ მარკეტინგზე და გლობალურ სამედიცინო საკითხებზე, მათ შორის  ფარმაკოზედამხედველობაზე.