ფაქტები და ციფრები

მსოფლიო მასშტაბით 900 თანამშრომელი მუშაობს ფირმის წარმატებისათვის.

ბრუნვის ზრდა 2006 – 2018 (მილიონი ევრო)