Փաստեր և թվեր

Ամբողջ աշխարհում շուրջ 900 հոգի ջանք են գործադրում մեր ընկերության հաջողության համար:

Շրջանառության զարգացում 2006 - 2018 թվականների ընթացքում (միլիոն եվրոյով)